مر حجاری

مر حجاری

Myrrh

مُرّ یا مرّ مَکّی یا مرّ حجازی صمغ رزینی معطّری است که از درختچه‌ای از خانواده Burseraceae گرفته می‌شود. منبع:مر حجاری