مورت (گیاه)

مورت (گیاه)

Myrtaceae

مورت یا مورد گیاهی است مقدس در آیین زرتشت. در کتاب بندهش در بخش آفرینش گیاهان این گیاه نماد اهورا مزدا است.منبع:مورت (گیاه)