پرسیاوشان

پرسیاوشان

Adiantum capillus-veneris

پرسیاوشان گیاهی است پایا از رده سرخس‌ها با ساقه‌های باریک و برگ‌های ریز که در جاهای گرم و مرطوب می‌روید.منبع:پرسیاوشان