رایانش ابری

رایانش ابری

Cloud computing

رایانش ابری مدل رایانشی بر پایهٔ شبکه‌های بزرگ کامپیوتری مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل سرویس‌های فناوری اطلاعات (شامل سخت افزار، نرم افزار، اطلاعات، و سایر منابع اشتراکی رایانشی) با به کارگیری اینترنت ارائه می‌کند. منبع:رایانش ابری

اپن‌شیفت

اپن‌شیفت

OpenShift

اپن‌شیفت یک محصول بستر به عنوان سرویس رایانش ابری از شرکت ردهت است.منبع:اپن‌شیفت

برنامه‌های غنی اینترنتی

برنامه‌های غنی اینترنتی

Rich Internet application

برنامه های غنی اینترنتی (Rich Internet Applications - RIAs) کاربردهایی هستند بر روی وب ولی با امکان تعاملات سریع، و با صفات و عملکردهایی غنی قابل مقایسه با کاربردهای روی کامپیوتر. منبع:برنامه‌های غنی اینترنتی

بزرگ‌داده

بزرگ‌داده

Big data

بزرگ‌داده اصطلاحی است که به مجموعهٔ داده‌هایی اطلاق می‌شود که مدیریت، کنترل و پردازش آنها فراتر از توانایی ابزارهای نرم‌افزاری در یک زمان قابل تحمل و مورد انتظار است. منبع:بزرگ‌داده

بستر به عنوان سرویس

بستر به عنوان سرویس

Platform as a service

بستر به عنوان سرویس (PaaS) بسترهای برخطی برای ایجاد، آزمایش و راه اندازی برنامه‌های تحت وب فراهم می‌کند که می‌توانند با بهره مندی از ابزارهای برنامه نویسی و گسترش نرم افزار مبتنی بر مرورگر مورد استفاده قرار گیرند. منبع:بستر به عنوان سرویس