بهینه‌سازی موتور جستجو

  • پرینت

بهینه‌سازی موتور جستجو

Search engine optimization

بهینه‌سازی موتور جستجو که گاهی در فارسی به آن سئو گفته می‌شود عملیاتی است که برای بهبود دید یک وب‌گاه یا یک صفحهٔ وب در صفحه نتایج موتورهای جستجو که می‌تواند طبیعی و یا الگوریتمی باشد، می‌گویند. منبع:بهینه‌سازی موتور جستجو