آزمایشگاه رایانه

آزمایشگاه رایانه

Computer lab

آزمایشگاه رایانه (لابراتوار کامپیوتر) سیستمی مناسب برای آموزش می‌باشد که در مراکز آموزشی از جمله مدارس، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها کاربرد زیادی دارد. منبع:آزمایشگاه رایانه

آزمایشگاه زبان

آزمایشگاه زبان

Language lab

لابراتوار زبان یکی از سیستم‌های سمعی-بصری در جهت ارتقا سطح علمی و فرهنگی آموزش زبان موسسات مختلف آموزشی از مدرسه تا دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های زبان است. منبع:آزمایشگاه زبان

آموزش الکترونیکی

آموزش الکترونیکی

E-learning

آموزش (یادگیری) الکترونیکی یا آموزش و پرورش اینترنتی (برخط) رشته‌ای است که از پیدایش اینترنت و گسترش این پدیدهٔ فناوری و استفاده از قابلیت‌های آن ایجاد گردیده است و در حقیقت تکامل شیوه آموزش از راه دور برطرف کننده نیاز انسان‌های پرس‌وجوگر و خواهان یادگیری با توجه اختیاری بودن زمان و مکان است. آموزش الکترونیکی امروزه توجه بسیاری از دست اندرکاران آموزش را به خود جلب نموده و از مباحث و مصارف بسیار اساسی در اینترنت است.کوته‌نوشته های مثل (CBT(Computer-Based Training ‏, (IBT (Internet-Based Training یا (WBT (Web-Based Training به عنوان مترادف آموزش الکترونیکی به کار برده میشوند.منبع:آموزش الکترونیکی

آموزشگاه مجازی

آموزشگاه مجازی

Virtual school

آموزشگاه مجازی به بخشی گفته می‌شود که در آن دوره‌های آموزش مجازی یا آنلاین ارائه می‌شود. آموزشگاه مجازی موقعیت فیزیکی ندارد و توسط برنامه‌های کامپیوتری ساخته می‌شود. منبع:آموزشگاه مجازی

آکادمی خان

آکادمی خان

Khan Academy

آکادمی خان سازمانی آموزشی است که وب‌گاهی با همین نام دارد و هدف اصلی این سازمان، «ارائه امکانات آموزشی با کیفیت و استاندارد بالا، به هرکس و در هر کجا» بیان شده‌است. منبع:آکادمی خان