آزمایشگاه رایانه

آزمایشگاه رایانه

Computer lab

آزمایشگاه رایانه (لابراتوار کامپیوتر) سیستمی مناسب برای آموزش می‌باشد که در مراکز آموزشی از جمله مدارس، آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌ها کاربرد زیادی دارد. منبع:آزمایشگاه رایانه