آزمایشگاه زبان

آزمایشگاه زبان

Language lab

لابراتوار زبان یکی از سیستم‌های سمعی-بصری در جهت ارتقا سطح علمی و فرهنگی آموزش زبان موسسات مختلف آموزشی از مدرسه تا دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های زبان است. منبع:آزمایشگاه زبان