کورس اسمارت

کورس اسمارت

CourseSmart

کورس اسمارت یک شرکت آمریکایی فعال در زمینه تولید کتاب‌های الکترونیکی آموزشی است. به عنوان یک جایگزین برای خرید کتاب درسی چاپی، دانش آموزان می‌توانند نسخه الکترونیکی همان محتوای درسی را خریداری کنند. منبع:کورس اسمارت