آی‌سی‌ام‌پی

آی‌سی‌ام‌پی

Internet Control Message Protocol

پروتکل کنترل پیام‌های اینترنتی (آی‌سی‌ام‌پی ) یکی از پروتکل‌های اصلی بستهٔ پروتکل‌های اینترنت می باشد. منبع:آی‌سی‌ام‌پی

اف‌تی‌پی‌اس

اف‌تی‌پی‌اس

FTPS

اف‌تی‌پی‌اسبسط یافتهٔ پروتکل انتقال پرونده (FTP)است که امکان پشتیبانی از پروتکل‌های رمزی امنیت لایه انتقال (Tls) ولایه سوکت ایمن (SSL) را نیز فراهم می‌کند.FTPSمنبع:اف‌تی‌پی‌اس

الگوی داده‌ای یوآرآی

الگوی داده‌ای یوآرآی

Data URI scheme

الگوی داده‌ای یوآرآی، یک الگوی یوآرآی یا به عبارتی الگوی نشانی وب است که راهی‌ست برای وارد کردن داده با قالبی خاص در داخل یک صفحه وب، بصورتی که انگار آنها منابع خارجی مانند تصاویر هستند. منبع:الگوی داده‌ای یوآرآی

امنیت لایه انتقال

امنیت لایه انتقال

Transport Layer Security

پروتکل امنیتی لایهٔ انتقال (Transport Layer Security)، بر پایه لایهٔ سوکت‌های امن(Secure Sockets Layer) که یکی از پروتکل‌های رمزنگاری است بنا شده‌است. منبع:امنیت لایه انتقال

راهگزینی برچسب چندقرارداری

راهگزینی برچسب چندقرارداری

Multiprotocol Label Switching

در شبکه جهانی رایانه و ارتباط‌های تلفنی، تعویض برچسب چندپروتکلی (MPLS) یک مکانیزم حمل داده‌است که با بعضی از خصوصیات شبکه تعویض چرخشی بر روی شبکه تعویض پاکتی رقابت می‌کند. منبع:راهگزینی برچسب چندقرارداری