الگوی داده‌ای یوآرآی

الگوی داده‌ای یوآرآی

Data URI scheme

الگوی داده‌ای یوآرآی، یک الگوی یوآرآی یا به عبارتی الگوی نشانی وب است که راهی‌ست برای وارد کردن داده با قالبی خاص در داخل یک صفحه وب، بصورتی که انگار آنها منابع خارجی مانند تصاویر هستند. منبع:الگوی داده‌ای یوآرآی