حمله محروم‌سازی از سرویس

حمله محروم‌سازی از سرویس

Denial-of-service attack

حمله محروم‌سازی از سرویس (یا به اختصار DoS) نوعی از حمله‌است که هدف آن از کار انداختن سرویس یا سرویس‌های خاصی روی سرور مورد نظر است که معمولاً برای از کار انداختن سرویس http به کار می‌رود که باعث می‌شود سایت‌های روی سرور از دسترس خارج شوند. منبع:حمله محروم‌سازی از سرویس