ویروس رایانه‌ای

ویروس رایانه‌ای

Computer virus

ویروس، یک نوع از بدافزار است که در اغلب مواقع بدون اطلاع كاربر اجرا شده و تلاش می‌کند خودش را در یک کد اجرایی دیگر کپی‌کند. منبع:ویروس رایانه‌ای